Giáo dục sớm

Khóa học Mẹ học thông thái - Khai sáng tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi

By

Khóa học nuôi dạy con: Mẹ học thông thái - Khai sáng toàn diện tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi

Là cha mẹ muốn con được mạnh khoẻ bình an hạnh phúc và thành công phát triển tốt nhất thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Giai đoạn 0-6 tuổi là thời kì vàng quyết định quá tình giáo dục sớm khai sáng tối đa tiềm năng của trẻ đến sự thành công của con sau này. 

Mẹ học thông thái - Khai sáng toàn diện tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi

Tôi đưa ra Khóa học “Mẹ học thông thái - Khai sáng tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi “ sẽ cung cấp kiến thức cần thiết tạo ra những đứa trẻ vượt trội để phát huy hết khả năng tố chất của mình. Và cha mẹ sẽ được cung cấp những kiến thức sau. Những phương pháp để phát triển toàn diện Tâm - Thân - Trí Các cách để rèn luyện và gia tăng các chỉ số IQ, EQ, AQ.
 Hiểu về dinh dưỡng, công thứ ăn Dặm và y học gia đình Bố mẹ sẽ nhận diện được tính cách của con đối xử với con theo cách con mong muốn, các phương pháp nói sao cho trẻ chịu nghe, chịu học, công thức đàm phán và cách thôi miên tiềm thức con trẻ như thế nào. Bố mẹ được học về cách dạy con thành nhà tri thức toán học, chữ, thế giới xung quanh và tài chính.

Lợi ích từ khoá học Khai sáng tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi

Những phương pháp để phát triển toàn diện Tâm - Thân - Trí
Các cách để rèn luyện và gia tăng các chỉ số IQ, EQ, AQ
Hiểu về dinh dưỡng, công thứ ăn Dặm và y học gia đình
Chúng ta sẽ nhận diện được tính cách của con đối xử với con theo cách con mong muốn, các phương pháp nói sao cho trẻ chịu nghe, chịu học, công thức đàm phán và cách thôi miên tiềm thức con trẻ như thế nào.
Chúng ta được học về cách dạy con thành nhà tri thức toán học, chữ, thế giới xung quanh và tài chính.

Khoá học Khai sáng tiềm năng của trẻ 0-6 tuổi phù hợp với

Dành cho bà mẹ đang mang thai, nuôi con từ 0-6 tuổi

XEM CHI TIẾT